Thursday, December 20, 2012

8

Teme-te de El cu reverenţă


Să te temi de Domnul Dumnezeul tău şi numai Lui să-I slujeşti, de El să te lipeşti şi pe numele Lui să te juri.
(Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, 6:13)

De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-I slujeşti, de El să te lipeşti şi cu numele Lui să te juri.
(Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, 10:20)

7

Iubeşte-L pe Dumnezeu


Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta.

(Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, 6:5)

6

Dumnezeu este Unul, o completă Unitate


Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
(Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, 6:4)

5

Nu profana numele lui Dumnezeu.


Să nu spurcaţi numele cel sfânt al Meu, ca să fiu Eu sfânt între fiii lui Israel.
(Leviticul - cartea a treia a lui Moise, 22:32)

4

Sfinţeşte numele lui Dumnezeu


Să nu spurcaţi numele cel sfânt al Meu, ca să fiu Eu sfânt între fiii lui Israel.
(Leviticul - cartea a treia a lui Moise, 22:32)

Friday, December 14, 2012

3

Nu huli*, pedeapsa este moartea


Căci aceasta este învelitoarea lui, aceasta este singura îmbrăcăminte pentru goliciunea sa. În ce va dormi el? Deci de va striga către Mine, îl voi auzi, pentru că sunt milostiv. Pe judecători să nu-i grăieşti de rău şi pe căpetenia poporului tău să nu o huleşti!
(Ieşirea - a doua carte a lui Moise, 22:27-28)

Hulitorul numelui Domnului să fie omorât neapărat; toată obştea să-l ucidă cu pietre. Sau străinul, sau băştinaşul, de va huli numele Domnului, să fie omorât.
(Leviticul - cartea a treia a lui Moise, 24:16)

*HULÍ, hulesc, vb. IV. Tranz. (Pop.) A spune vorbe de ocară sau de batjocură la adresa cuiva, a ocărî pe cineva; p. ext. a vorbi de rău, a calomnia, a defăima. – Din sl. huliti.
BLASFEMÍE f. livr. 1) Cuvânt prin care se ultragiază o divinitate. 2) Act de defăimare a lucrurilor considerate sfinte (sau demne de un respect deosebit); profanare; sacrilegiu; pângărire.

Thursday, December 13, 2012

2

Nu întreţineţi ideea că există un alt dumnezeu în afară de Cel Etern.


Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!
(Ieşirea - a doua carte a lui Moise, 20:3)

1

Să ştii că Dumnezeu există


Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei.
(Ieşirea - a doua carte a lui Moise, 20:2)

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-am scos din pământul Egiptului, din casa robiei
(Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, 5:6)