Thursday, December 20, 2012

8

Teme-te de El cu reverenţă


Să te temi de Domnul Dumnezeul tău şi numai Lui să-I slujeşti, de El să te lipeşti şi pe numele Lui să te juri.
(Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, 6:13)

De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-I slujeşti, de El să te lipeşti şi cu numele Lui să te juri.
(Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, 10:20)

7

Iubeşte-L pe Dumnezeu


Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta.

(Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, 6:5)

6

Dumnezeu este Unul, o completă Unitate


Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
(Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, 6:4)

5

Nu profana numele lui Dumnezeu.


Să nu spurcaţi numele cel sfânt al Meu, ca să fiu Eu sfânt între fiii lui Israel.
(Leviticul - cartea a treia a lui Moise, 22:32)

4

Sfinţeşte numele lui Dumnezeu


Să nu spurcaţi numele cel sfânt al Meu, ca să fiu Eu sfânt între fiii lui Israel.
(Leviticul - cartea a treia a lui Moise, 22:32)