Thursday, December 20, 2012

4

Sfinţeşte numele lui Dumnezeu


Să nu spurcaţi numele cel sfânt al Meu, ca să fiu Eu sfânt între fiii lui Israel.
(Leviticul - cartea a treia a lui Moise, 22:32)

No comments:

Post a Comment